Εισαγωγή προϊόντων στο Eshop

Η εισαγωγή των προϊόντων στη πλατφόρμα του Eshop ( αλλιώς Data Entry προϊόντων) είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.  Για να εισαχθούν τα προϊόντα στο σύστημα απαιτείται η καταχώρησή τους σε ένα αρχείο CSV.  Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες των προϊόντων σας που θα καταχωρηθούν στο κατάστημα:

– Τίτλος προϊόντος
– Περιγραφή προϊόντος
– Κατηγορία προϊόντος
– Σχετικές εικόνες
– Τιμή
– Βάρος
– λοιπά στοιχεία

Αν το Eshop σας είναι δίγλωσσο (πχ Ελληνικά και Αγγλικά , τότε θα πρέπει, για κάθε προϊόν να προμηθεύεσετε τον Web Designer με τις παραπάνω πληροφορίες και στις δύο γλώσσες.

Θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα παραπάνω στοιχεία και να τα δώσετε στον Web Designer ώστε  να δημιουργήσει τις κατηγορίες στο σύστημα, να προσαρμόσει το αρχείο CSV και να το μεταφορτώσει στο κατάστημα. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσετε για τα παρακάτω:

 

1) Κατηγοριοποίηση των προϊόντων σας. Χωρίστε τα προϊόντα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε, διότι αυτό θα επηρεάσει την εμφάνιση των προϊόντων σας στις μηχανές αναζήτησης ( Google κλπ.). Η εμπειρία σας από τη καθημερινή επαφή με τον πελάτη και η μελέτη του ανταγωνισμού θα σας δείξει τον δρόμο.

2) Επαγγελματική Φωτογράφηση  των προϊόντων, κατά προτίμηση σε τετράγωνες διαστάσεις. Οι όμορφες φωτογραφίες φέρνουν καλές πωλήσεις στο διαδίκτυο. Εμπιστευθείτε έναν επαγγελματία φωτογράφο ο οποίος θα κάνει τη διαφορά στο οπτικό αποτέλεσμα του καταστήματός σας. Αν έχετε προμηθευτές μπορείτε να πάρετε έτοιμες φωτογραφίες από αυτούς. Ιδανικά τα ονόματα των αρχείων των φωτογραφιών, θα πρέπει να περιέχουν τον τίτλο του προϊόντος.

3) Συνοδευτικά Κείμενα για όλα τα προϊόντα σας. Στο Eshop σας, κάθε προϊόν θα έχει τη δική του ξεχωριστή σελίδα με φωτογραφίες και κείμενο που θα περιγράφει τα χαρακτηριστικά του. Αυτό το κείμενο πρέπει να περιέχει λέξεις κλειδιά με τις οποίες ο χρήστης αναζητά το προϊόν στις διάφορες μηχανές αναζήτησης (το λεγόμενο SEO). Αυτά τα κείμενα πρέπει να τα ετοιμάσετε και να τα δώσετε στον Web Designer (μαζί με τις φωτογραφίες) ώστε να τα καταχωρήσει στο Eshop σας.

4) Καταχώρηση υπολοίπων πληροφοριών, όπως τιμή προϊόντος, βάρος, χρώματα κλπ.

 

Ο χρόνος προετοιμασίας του αρχείου CSV εξαρτάται από το αν έχετε αυτές τις πληροφορίες έτοιμες ή αν πρέπει να τις συγκεντρώσετε από τους προμηθευτές σας.  Επίσης εξαρτάται από το αν το Eshop σας είναι μονογλωσσικό ή θα εμφανίζεται σε πολλές γλώσσες.

Σε κάθε περίπτωση, ο κατασκευαστής, μόλις σας παραδώσει το Eshop,  θα σας εκπαιδεύσει στο πως να διαχειρίζεστε αυτό και τα προϊόντα του (ακόμη και αν του ζητήσετε να κάνει το data entry των προϊόντων μόνος του) . Είναι σημαντικό να μάθετε να διαχειρίζεστε τα προϊόντα μόνοι σας διότι θα προβαίνετε σε συχνές αλλαγές, κάθε φορά που έχετε εκπτώσεις, προσφορές, θα προσθέτετε ή θα διαγράφετε προϊόντα κλπ.

Κόστος εισαγωγής προϊόντων στο eshop

Ενδεικτική τιμή για εισαγωγή 100 προϊόντων σε 2 γλώσσες και προγραμματισμός του SEO για κάθε προϊόν:  335€.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ DATA ENTRY

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΑ
Κατηγορίες προϊόντων Καθορισμός Βασικών Κατηγοριών και Υποκατηγοριών Προϊόντων
Εικόνες Για κάθε προϊόν πρέπει να ετοιμαστούν οι αντίστοιχες φωτογραφίες. Ιδανικά τα ονόματα των αρχείων των φωτογραφιών, θα πρέπει να περιέχουν τον τίτλο του προϊόντος.
Κείμενο Τίτλοι και περιγραφές των προϊόντων  σε Ελληνικά, Αγγλικά και λοιπές γλώσσες.
SEO Προϊόντων Τεχνικές ενέργειες για την εμφάνιση και κατάταξη των προϊόντων στις μηχανές αναζήτησης.  Πρέπει να γίνουν σε κάθε προϊόν και σε κάθε γλώσσα ξεχωριστά.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ DATA ENTRY

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Καθορισμός Βασικών Κατηγοριών και Υποκατηγοριών Προϊόντων
ΕΙΚΟΝΕΣ 
Για κάθε προϊόν πρέπει να ετοιμαστούν οι αντίστοιχες φωτογραφίες. Ιδανικά τα ονόματα των αρχείων των φωτογραφιών, θα πρέπει να περιέχουν τον τίτλο του προϊόντος.
ΚΕΙΜΕΝΑ 
Τίτλοι και περιγραφές των προϊόντων  σε Ελληνικά, Αγγλικά και λοιπόες γλώσσες.
SEO
Τεχνικές ενέργειες για την εμφάνιση και κατάταξη των προϊόντων στις μηχανές αναζήτησης.  Πρέπει να γίνουν σε κάθε προϊόν και σε κάθε γλώσσα ξεχωριστά.