Δημιουργία Ιστοσελίδας για την επιχείρησή μου

Alex Heliopoulos

Website Designer & Full Stack Developer

5 Μαΐου, 2023

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε ως μέρος της ημερίδας “Νέες τάσεις του Ηλεκτρονικού Μarketing και στήριξη της ανάπτυξης των start-ups” στο Δήμο Περιστερίου στις 21.04.2023.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν : δημιουργία περιεχομένου ιστοσελίδας, τρόποι κατασκευής ιστοσελίδας, εμπλεκόμενες ειδικότητες, κόστος κατασκευής, προώθηση ιστοσελίδας.

Σχετικά άρθρα…

WordPress, themes και plugins

WordPress, themes και plugins

Όσοι έχουν χρειαστεί επαγγελματική ιστοσελίδα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουν λάβει μια τουλάχιστον προσφορά που ...