«e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Ενότητες Έργου

Συνοπτικά, το έργο χωρίζεται σε 5 κύριες ενότητες:

 1. προαξιολόγηση της αίτησης
 2. υποβολή της αίτησης
 3.  υλοποίηση του προγράμματος (κατασκευή/αναβάθμιση του Eshop)
 4. αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης
 5. αίτημα πληρωμής της χρηματοδότησης

RockMedia

Η RockMedia είναι μια επιχείρηση σχεδιασμού, κατασκευής, υποστήριξης και προώθησης Ιστοτόπων, Ηλεκτρονικών Καταστημάτων και Ιστολογίων.  Στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ: 

 1. Αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση της αίτησής σας και την είσπραξη της χρηματοδότησης.  (στάδια 1,2,4,5)
 2. Αναλαμβάνουμε να κατασκευάσουμε και να υποστηρίξουμε το Eshop σας  (στάδιο 3).
 3. Αναλαμβάνουμε, με το πέρας του προγράμματος, να σας εκπαιδεύσουμε στη διαχείριση και διαφήμιση του Eshop σας στο διαδίκτυο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε αν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ και να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα στάδια υλοποίησης του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Συχνές Ερωτήσεις

  Είναι η επιχείρησή μου επιλέξιμη για το πρόγραμμα;

  Δικαιούστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Επιδότησης εάν:

  1. έχετε  μικρή ή μεσαία  επιχειρήση λιανικού εμπορίου.
  2. διαθέτετε ΚΑΔ 47 και αναλυτικούς αυτού (εξαιρείται ο τομέας της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).
  3. διαθέτετε ήδη φυσικό κατάστημα του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
  4. Δεν έχετε λάβει παραπάνω από 200.000€ ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, μέσα στα τελευταία 3 έτη.
  5. Διαθέτετε Υφιστάμενη επιχείριση που έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλ0 εργασιών της κατά το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Αν έχετε νεοσύστατη επιχείρηση, η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών της.

  Για τις ανάγκες του Προγράμματος Επιδότησης οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί ως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί από την 01.10.2019 μέχρι την ημερομηνία προκύρηξης της Δράσης (22 Φεβρουαρίου).

  Ποιά είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης μου;

  1. A Στάδιο: Υποβολή Αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από Δευτέρα 22/02/2021 μέχρι Τετάρτη 24/03/2021 
   • Απαιτείται πληρότητα και ορθότητα δικαιολογητικών υποβολής, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται.
  2. Β Στάδιο: Ανακοίνωση Προτάσεων Ένταξης 
   • Θα υπάρξει βαθμολογική κατάταξη, βασικό κριτήριο είναι η μείωση του κύκλου εργασιών το 4ο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το 2019 όπως αναφέρθηκε ανωτέρω
    • Για επιχειρήσεις με έναρξη μετά από 1/10/2019 θα θεωρηθεί μείωση 100% στον κύκλο εργασιών τους 
  3. Γ Στάδιο: Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης
   • Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης
   • Μία επιχείρηση έχει δυνατότητα κατασκευής E-shop και 6 μήνες μετά την απόφαση ένταξης

  Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για τη προαξιολόγηση της αίτησής μου;

  1. Πρόσφατη εκτύπωση ΚΑΔ με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης για έδρα και τυχόν υποκαταστήματα
  2. Ε3 2019 (1/1/2019-31/12/2019)
  3. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2019, 2020 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης 

  Έχω ήδη Eshop για το κατάστημά μου. Μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

  Ναι. Μπορείτε να επιδοτηθείτε μέχρι 1500€ για να αναβαθμίσετε τεχνολογικά το Eshop σας. Σε αυτή τη περίπτωση δεν επιδοτείται η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

  Ποιό είναι το ύψος της Επιδότησης;

  • Έως 5000€ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό, υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση του Eshop. Στη περίπτωση αυτή εκτός από τη κατασκευή του Eshop, επιδοτείται η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού το 30%.
  • Έως 1500€ για αναβάθμιση του Eshop εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18.03.2020. Σε περίπτωση αναβάθμισης δεν είναι επιδοτείται η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.
  • Το ποσοστό κάλυψης των δαπανών είναι 100% ( Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη)

  Πως θα βαθμολογηθεί η αίτησή μου;

  Θα υπάρξει διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης
  του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019 και η έγκριση
  της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανα κατηγορία Περιφέρειας.

  Απαιτείται ελάχιστη μείωση 20% του κύκλου εργασιών του  4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με το 4ο τριμήνο του 2019.
  Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση αυτή θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

  Ποιές είναι οι βασικές τεχνικές απαιτήσεις για το Eshop μου;

  Το e-shop που θα κατασκευαστεί ή θα αναβαθμιστεί πρεπει να περιλαμβάνει – ανάμεσα σε άλλες – τις εξής λειτουργίες:

  • να λειτουργεί σε 2 γλωσσες
  • να λειτουργεί σε περιβάλλον κινητών συσκευων – mobile responsive ή dedicated mobile
   version
  •  να ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι αγορών) και αποθήκης (ποσότητα ειδών)
  • να ενσωματωνει λειτουργίες ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό
   περιβάλλον)
  • να λειτουργεί βάσει προδιαγραφών “προσβασιμότητας” (Accessibility requirements for ICT
   products and services)

  Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός πληροφορικής;

   (μόνο για νέα E-shop και έως 30% του Προϋπολογισμού)
   • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server).
    • Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
   • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
   • ‘Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ..
    • Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

  Για ποιά θέματα θα πρέπει να μεριμνήσω από τη μεριά μου;

  1. Να μαζέψετε όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την αίτησή σας
  2. Να ξεκινήσετε να συλλέγετε πληροφορίες για τα προϊόντα σας (κείμενα, εικόνες κλπ). 
  3. Να αποφασίσετε τις λειτουργίες που επιθυμείτε να έχει το Eshop σας ώστε να οριστικοποιηθούν οι ανάγκες που αφορούν τον σχεδιασμό και τη κατασκευή του.  

  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

  Αλέξανδρος Ηλιόπουλος

  ιδιοκτήτης RockMedia

  ΤΟ ΕΣΠΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ 

  Η υλοποίηση και λειτουργία του Eshop σας είναι μια διαδικασία που απαιτεί και την ενεργή εμπλοκή σας. Δεν υπάρχει κερδοφόρο Eshop το οποίο να λειτουργεί από μόνο του.

  Για εσάς που επιθυμείτε να δημιουργήσετε το Eshop σας, με ή χωρίς συμμετοχή στο ΕΣΠΑ,  είναι σημαντικό να κατανοήσετε το μέγεθος του έργου, τις απαιτήσεις του, τις υποχρεώσεις, τα κόστη κατασκευής και τα ετήσια κόστη.

  Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να ενημερωθείτε σωστά πριν ξεκινήσετε την υλοποίηση.

  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

  Επικοινωνήστε μαζί μου